×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Thông báo

Thông báo kết quả tuyển... 24/12/2020 03:14 576 lượt xem
Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn

 

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 1

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 782 /TB-LILAMA1-TH

       Ninh Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức Kế toán năm 2020

           -  Căn cứ Báo cáo số 435/BC-LILAMA1-TH, ngày 12/08/2020 của Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 trình Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

                 -  Căn cứ theo văn bản số: 4879/BXD-TCCB, ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng giao cho Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 tổ chức tuyển dụng viên chức và Thông báo số 629/TB-LILAMA1-TH, ngày 08 tháng 10 năm 2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của nhà trường.

                    -  Căn cứ vào kết quả tuyển dụng viên chức của Hội đồng tuyển dụng ngày 21/12/2020;

            Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức kế toán năm 2020 tới các thí sinh (Có danh sách kèm theo).

            Đề nghị các thí sinh trong danh sách trúng tuyển nộp 02 hồ sơ (có danh mục kèm theo) về trường Cao đẳng nghề LILAMA1 trước ngày 24/12/2020. Khi nộp hồ sơ, thí sinh mang theo bản gốc để đối chiếu.

            Địa điểm: Phòng Tổng hợp.

            Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

            Nếu quá thời hạn trên thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nhà trường phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng chứng chỉ không đúng quy định thì Hiệu trưởng sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

            Kết quả trúng tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Trường, được đăng trên cổng thông tin điện tử của trường (http: //www.caodang-lilama1.edu.vn/) và gửi các thí sinh qua địa chỉ email đã đăng ký.

            Thông báo này thay cho Giấy báo trúng tuyển viên chức.

            Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 thông báo cho các thí sinh được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (để báo cáo);

- Vụ Tổ chức cán bộ (để báo cáo);

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020;

- Các thí sinh được công nhận kết quả tuyển dụng;

- Lưu: VT, TH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Phạm Duy Bảy

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số: 782/TB-LILAMA1-TH, ngày 22 tháng 12 năm 2020)

 

TT

SBD

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Giới tính

Vị trí trúng tuyển

CDNN

Điểm trúng tuyển

Điểm bằng chữ

Ghi chú

01

001

Bùi Thị Hồng Loan

23/08/1985

Nữ

Kế toán

Nhân viên Kế toán

86,67

Tám sáu phẩy sáu bảy

 

02

002

Đinh Thị Dương

05/08/1998

Nữ

Kế toán

Nhân viên Kế toán

84,02

Tám tư phẩy không hai

 

 

Danh sách có 02 thí sinh.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn