×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Phòng chức năng / Phòng kế hoạch và đào tạo

Phòng đào tạo 06/07/2018 03:59 10681 lượt xem

 1. Nhân sự: 09 người.
  • Trưởng phòng: ThS Đào Đình Chung - Điện thoại:0984921219
 2. Chức năng: Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác kế hoạch, công tác đào tạo và công tác quản lý HS - SV.
 3. Nhiệm vụ:
  • Trong công tác kế hoạch
   • Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.
   • Nghiên cứu thông tin, nắm bắt thị trường lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, định hướng phát triển mở rộng hoạt động Đào tạo của nhà trường. Phối hợp thông tin với các đơn vị khác trong và ngoài trường đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Nhà trường.
  • Trong công tác đào tạo
   • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường.
   • Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình các môn học, Modul .
   • Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.
   • Quản lý quá trình đào tạo.
   • Tổ chức thực hiện và quản lý công tác kiểm tra, thi theo quy định.
   • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
   • Thực hiện các công tác giáo vụ theo quy định. Quản lý hồ sơ, sổ sách thuộc lĩnh vực đào tạo.
   • Quản lý và cấp phát bằng theo quy định.
  • Nhiệm vụ trong công tác quản lý HS - SV
  • Các nhiệm vụ khác
 4. Thành tích chính
 5. Địa chỉ liên hệ: Phòng Kế hoạch- đào tạo, tầng 1 nhà B2 – Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1, SĐT: 0229874418.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn