Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa cơ giới - Lắp máy
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe oto
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm

Trang chủ / Phòng chức năng

Phòng đào tạo 06/07/2018 03:59 167 lượt xem
Nhân sự: 08 người. Trưởng phòng: Vũ Minh Nhiên (ĐT: 0912 129 522) Chức năng: Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác kế hoạch, công tác đào tạo và công tác quản lý HS - SV. Nhiệm vụ: Trong công tác kế hoạch Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.
Phòng khảo thí và kiểm... 12/07/2018 03:44 146 lượt xem
I. Chức năng - nhiệm vụ         Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Ban giám hiệu  về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng dạy nghề trong nhà trường theo các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Cao đẳng nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Phòng tổng hợp 12/07/2018 03:58 107 lượt xem
1. Cơ cấu tổ chức. - Phó phòng phụ trách: Thạc sỹ. Trần Văn Luyện - Điện thoại: 0912 617 541 - Phó phòng: Thạc sỹ. Nguyễn Tiến Dũng - Điện thoại: 0912 653 185 - Đội ngũ cán bộ viên chức: Trình độ Đại học 04 người, nhân viên 09 người.
Phòng tài chính - kế... 12/07/2018 04:10 133 lượt xem
I. Chức năng - nhiệm vụ      Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công tác tài chính, kế toán (bao gồm quản lý  tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp lệ khác của trường).
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn