×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Công tác đoàn thể / Công đoàn trường

Cơ cấu tổ chức và... 05/08/2018 02:40 19831 lượt xem

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

 

Cùng với sự phát triển không ngừng đi lên của nhà tr­ường, trong những năm qua Công đoàn tr­ường đã có nhiều đóng góp cho phong trào chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp của chính quyền và chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, công đoàn tr­ường đã liên tục đổi mới ph­ương pháp hoạt động: Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà tr­uờng ngày càng phát triển. 

 

I. Ban chấp hành Công đoàn Trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017- 2022 (Gồm 06 đồng chí)

   1. Đ/c Trương Văn Dũng              - Chủ tịch công đoàn trường        (ĐT: 0913.115.782)

   2. Đ/c Đoàn Văn Thọ                   - Phó chủ tịch công đoàn trường (ĐT: 0912.607.248)

   3.Đ/c Hoàng Thị Tuyết Nhung    - Chủ nhiệm UBKT,UVBCH (ĐT:0969.967.881)

   4. Đ/c Hoàng Thị Dung               - Kế toán công đoàn, UVBCH   

   5. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh             -Trưởng ban nữ công, UVBCH

   6. Đ/c Cao Thế Bình                   - UVBCH                                    :

II. Quyền và tránh nhiệm của Công đoàn trường:

     - Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

     - Tham gia xây dựng chính sách, pháp, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động;

    - Tham gia với nhà trường quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động theo quy định của pháp luật;

    - Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường;

    - Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động:

        + Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn;

        + Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

        + Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

III. Kết quả đạt được:

Trong những năm qua Công đoàn Trường đã thực hiện tốt chương trình, công tác đề ra trong các năm học. Tích cực tham gia vào công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo, đã tạo được nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho đoàn viên, sinh viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường, chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên chức. Phát động các phong trào thi đua “ Dạy tốt- Học tốt”, … Hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, phong trào ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn