BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

Số:     / TB-KSPDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------
Ninh Bình, ngày 2 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học
Chuyên ngành: Hệ thống điện
Trường đào tạo và cấp bằng: Đại học Điện lực
------------------


Kính gửi: Quý cơ quan ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………
           Căn cứ thông báo số 113/TB-ĐHĐL của trường Đại học Điện Lực về việc đồng ý phối hợp tuyển sinh với trường Trung cấp nghề số 8 – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trường Cao đẳng nghề Lilama-1 – Ninh Bình. Hệ liên thông Đại học, Văn bằng 2 năm 2015.
           Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đựơc học tập nâng cao trình độ ngay tại địa phương, trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Ninh Bình thông báo tuyển sinh cụ thể như sau:
1- Ngành đào tạo:
           - Chuyên ngành: Hệ thống điện
2- Hệ đào tạo:
           - Từ bằng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên đại học thời gian đào tạo 3,5 năm
           - Từ Cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 thời gian đào tạo 2 năm
3- Thời gian, địa điểm, đối tượng tuyển sinh, văn bằng sau khi tốt nghiệp:
           - Thời gian học: Học vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
           - Đối tượng tuyển sinh:
* Đối tượng tuyển sinh đại học liên thông (Theo hình thức thi tuyển đầu vào)
           Học sinh, sinh viên tốt nghiệp bằng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề các nghành hệ thống điện được dự thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp.
           Học sinh sinh viên có bằng tốt nghiệp cùng khối nghành nhưng không đúng chuyên nghành phải học bổ sung kiến thức còn thiếu theo quy định.
* Đối tượng tuyển sinh đại học văn bằng 2 (Theo hình thức xét tuyển).
           Người đã có bằng tốt nghiệp đại học (chính quy, liên thông, tại chức) các nghành đào tạo thuộc nhóm nghành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế.
Căn cứ vào bảng điểm và danh sách các môn học các thí sinh phải học bổ sung các môn còn thiếu khi có kết quả trúng tuyển.
- Địa điểm đào tạo:
Trường Đại học Điện Lực tổ chức tuyển sinh, ôn thi, thi đầu vào, học tập và thi tốt nghiệp tại địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Lilama-1Ninh Bình.
         - Văn bằng sau tốt nghiệp:
Sau khi hoàn thành chương trình và thi đỗ tốt nghiệp, người học được cấp bằng đại học chuyên ngành: Hệ thống điện
4- Thời gian tuyển sinh:
           - Dự kiến thời gian đăng ký phát hồ sơ và các công việc tuyển sinh bắt đầu từ 17/12/2014 đến 28/07/2015.
           - Dự kiến ôn tập và thi đầu vào cuối tháng 07/2015.
5- Hồ sơ đăng ký: (theo mẫu của trường Đại học điện lực Hà Nội có bán tại Khoa Sư Phạm Dạy Nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1Ninh Bình).
           Mọi chi tiết xin liên hệ và mua hồ sơ: Khoa sư phạm dạy nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1.
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Tư vấn trực tiếp: 0303. 873.517 - 0912. 617.479 (Mr. Biên);
                                              Hoặc 0945.323.579 (Mr. Tiến).
Nhận được thông báo này, trân trọng đề nghị quý cơ quan thông báo rộng rãi đến những thí sinh có nguyện vọng được đào tạo nâng cao trình độ.

 

HIỆU TRƯỞNG
                              


NGUT.TS. HOÀNG CÔNG THI

__________________________________________________________________________________________

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

Số:     / TB-KSPDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------
Ninh Bình, ngày 2 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh đào tạo Đại học hành chính, hệ liên thông vừa làm vừa học
Chuyên ngành: - Quản lý nhà nước (Hành chính công)
   - Luật kinh tế
Trường đào tạo và cấp bằng: Đại học Kinh doanh& Công nghệ Hà Nội
------------------


Kính gửi: Quý cơ quan ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………
           Căn cứ thông báo số 69/TBTS-ĐHKD-CNHN ngày 28/04/2014 của trường Đại học Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội về việc đồng ý phối hợp với trường Trung cấp nghề số 8 -Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trường Cao đẳng nghề Lilama-1 - Ninh Bình mở lớp Đại học Hành chính, chuyên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính công), hệ liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học năm 2015;
           Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Hành chính - Sự nghiệp, các xã, thị trấn, đơn vị trong và ngoài tỉnh đựơc học tập nâng cao trình độ ngay tại địa phương, trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Ninh Bình thông báo tuyển sinh cụ thể như sau:
1- Ngành đào tạo:
           - Chuyên ngành: - Quản lý nhà nước (Hành chính công)
                                         - Luật kinh tế
           2- Đơn vị tổ chức đào tạo:
           - Đơn vị đào tạo: Khoa Quản lý nhà nước - trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.
           - Đơn vị phối hợp thực hiện đào tạo: Trường Cao đẳng nghề Lilama-1Ninh Bình.
3- Thời gian, địa điểm, đối tượng tuyển sinh, văn bằng sau khi tốt nghiệp:
           - Thời gian đào tạo: Từ 2,5 năm đến 3 năm. Học vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
           - Đối tượng tuyển sinh:
           Nếu tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng thuộc khối các ngành khoa học xã hội và nhân văn như: Lý luận chính trị, Quản lý nhà nước, Quản lý hành chính công, Luật, Pháp lý, Báo chí, Hành chính- Văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Truyền thông, Công tác xã hội …Tất cả chuyên ngành này không phải học bổ sung kiến thức.
            Nếu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng thuộc khối ngành khác như Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học, Văn hoá thể thao, Nông nghiệp, Quản lý đất đai…đều được tham gia đăng ký dự thi bình thường, sau khi có kết quả trúng tuyển liên thông sẽ phải học bổ sung một số môn học theo quy định của trường Đại học kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.
- Địa điểm đào tạo:
Trường Đại học kinh doanh & Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh, ôn thi, thi đầu vào, học tập và thi tốt nghiệp tại địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Lilama-1 Ninh Bình.
- Văn bằng sau tốt nghiệp:
Sau khi hoàn thành chương trình và thi đỗ tốt nghiệp, người học được cấp bằng đại học hành chính chuyên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính công), hệ liên thông vừa làm vừa học.
4- Thời gian tuyển sinh:
           - Dự kiến thời gian đăng ký phát hồ sơ và các công việc tuyển sinh bắt đầu từ 17/12/2014 đến 28/07/2015.
           - Dự kiến ôn tập và thi đầu vào cuối tháng 07/2015.
5- Hồ sơ đăng ký: (theo mẫu của trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội có bán tại Khoa Sư Phạm Dạy Nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1).
           Mọi chi tiết xin liên hệ và mua hồ sơ: Khoa sư phạm dạy nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1.
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Tư vấn trực tiếp: 0303. 873.517 - 0912. 617.479 (Mr. Biên);
                                              Hoặc 0945.323.579 (Mr. Tiến).
Nhận được thông báo này, trân trọng đề nghị quý cơ quan thông báo rộng rãi đến những thí sinh có nguyện vọng được đào tạo nâng cao trình độ.

 

 

HIỆU TRƯỞNG
                              
NGUT.TS. HOÀNG CÔNG THI

___________________________________________________________________________________________

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

Số:     / TB-KSPDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------
Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh đào tạo Đại học hành chính, hệ liên thông vừa làm vừa học
Chuyên ngành: - Quản lý nhà nước (Hành chính công)
 - Luật kinh tế
Trường đào tạo và cấp bằng: Đại học Kinh doanh& Công nghệ Hà Nội
------------------

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………
     ………………………………………………………………………………………………
           Căn cứ thông báo số 69/TBTS-ĐHKD-CNHN ngày 28/04/2014 của trường Đại học Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội về việc đồng ý phối hợp với trường Trung cấp nghề số 8 -Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trường Cao đẳng nghề Lilama-1 - Bộ Xây Dựng mở lớp Đại học Hành chính, chuyên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính công), hệ liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học năm 2014;
           Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Hành chính - Sự nghiệp, các xã, thị trấn, đơn vị trong và ngoài tỉnh đựơc học tập nâng cao trình độ ngay tại địa phương, trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Bộ Xây Dựng thông báo tuyển sinh cụ thể như sau:
1- Ngành đào tạo:
           - Chuyên ngành: - Quản lý nhà nước (Hành chính công)
                                         - Luật kinh tế
           2- Đơn vị tổ chức đào tạo:
           - Đơn vị đào tạo: Khoa Quản lý nhà nước - trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.
           - Đơn vị phối hợp thực hiện đào tạo: Trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Bộ Xây Dựng.
3- Thời gian, địa điểm, đối tượng tuyển sinh, văn bằng sau khi tốt nghiệp:
           - Thời gian đào tạo: Từ 2,5 năm đến 3 năm. Học vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
           - Đối tượng tuyển sinh:
           Nếu tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng thuộc khối các ngành khoa học xã hội và nhân văn như: Lý luận chính trị, Quản lý nhà nước, Quản lý hành chính công, Luật, Pháp lý, Báo chí, Hành chính- Văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Truyền thông, Công tác xã hội …Tất cả chuyên ngành này không phải học bổ sung kiến thức.
            Nếu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng thuộc khối ngành khác như Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học, Văn hoá thể thao, Nông nghiệp, Quản lý đất đai…đều được tham gia đăng ký dự thi bình thường, sau khi có kết quả trúng tuyển liên thông sẽ phải học bổ sung một số môn học theo quy định của trường Đại học kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.
- Địa điểm đào tạo:
Trường Đại học kinh doanh & Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh, ôn thi, thi đầu vào, học tập và thi tốt nghiệp tại địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Bộ Xây Dựng.
- Văn bằng sau tốt nghiệp:
Sau khi hoàn thành chương trình và thi đỗ tốt nghiệp, người học được cấp bằng đại học hành chính chuyên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính công), hệ liên thông vừa làm vừa học.
4- Thời gian tuyển sinh:
           - Dự kiến thời gian đăng ký phát hồ sơ và các công việc tuyển sinh bắt đầu từ 17/12/2014 đến 28/02/2015.
           - Dự kiến ôn tập và thi đầu vào cuối tháng 03/2015.
5- Hồ sơ đăng ký: (theo mẫu của trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội có bán tại Khoa Sư Phạm Dạy Nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1).
           Mọi chi tiết xin liên hệ và mua hồ sơ: Khoa sư phạm dạy nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1.
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
SĐT: 0303. 873.517 - 0912. 617.479 (Thầy Biên).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

NGƯT.TS.Hoàng Công Thi

(Đã ký)

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

Số:     / TB-KSPDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------
Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học
Chuyên ngành: Hệ thống điện
Trường đào tạo và cấp bằng: Đại học Điện lực
------------------

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………
     ………………………………………………………………………………………………
           Căn cứ thông báo số 113/TB-ĐHĐL của trường Đại học Điện Lực về việc đồng ý phối hợp tuyển sinh với trường Trung cấp nghề số 8 – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trường Cao đẳng nghề Lilama-1 – Bộ Xây Dựng. Hệ liên thông Đại học, Văn bằng 2 năm 2014.
           Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đựơc học tập nâng cao trình độ ngay tại địa phương, trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Bộ Xây Dựng thông báo tuyển sinh cụ thể như sau:
1- Ngành đào tạo:
           - Chuyên ngành: Hệ thống điện
2- Hệ đào tạo:
           - Từ bằng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên đại học thời gian đào tạo 3,5 năm
           - Từ Cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 thời gian đào tạo 2 năm
3- Thời gian, địa điểm, đối tượng tuyển sinh, văn bằng sau khi tốt nghiệp:
           - Thời gian học: Học vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
           - Đối tượng tuyển sinh:
* Đối tượng tuyển sinh đại học liên thông (Theo hình thức thi tuyển đầu vào)
           Học sinh, sinh viên tốt nghiệp bằng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề các nghành hệ thống điện được dự thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp.
           Học sinh sinh viên có bằng tốt nghiệp cùng khối nghành nhưng không đúng chuyên nghành phải học bổ sung kiến thức còn thiếu theo quy định.
* Đối tượng tuyển sinh đại học văn bằng 2 (Theo hình thức xét tuyển).
           Người đã có bằng tốt nghiệp đại học (chính quy, liên thông, tại chức) các nghành đào tạo thuộc nhóm nghành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế.
Căn cứ vào bảng điểm và danh sách các môn học các thí sinh phải học bổ sung các môn còn thiếu khi có kết quả trúng tuyển.
- Địa điểm đào tạo:
Trường Đại học Điện Lực tổ chức tuyển sinh, ôn thi, thi đầu vào, học tập và thi tốt nghiệp tại địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Bộ Xây Dựng.
         - Văn bằng sau tốt nghiệp:
Sau khi hoàn thành chương trình và thi đỗ tốt nghiệp, người học được cấp bằng đại học chuyên ngành: Hệ thống điện
4- Thời gian tuyển sinh:
           - Dự kiến thời gian đăng ký phát hồ sơ và các công việc tuyển sinh bắt đầu từ 17/12/2014 đến 28/02/2015.
           - Dự kiến ôn tập và thi đầu vào cuối tháng 03/2015.
5- Hồ sơ đăng ký: (theo mẫu của trường Đại học điện lực Hà Nội có bán tại Khoa Sư Phạm Dạy Nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1).
           Mọi chi tiết xin liên hệ và mua hồ sơ: Khoa sư phạm dạy nghề - Trường Cao đẳng nghề Lilama-1.
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
SĐT: 0303. 873.517 - 0912. 617.479 (Thầy Biên).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

NGƯT.TS.Hoàng Công Thi

(Đã ký)