KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 
   HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ TCN LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ
   Thực hiện quy chế tuyển sinh học nghề ban hành kèm theo quyết định số 08/2007/ 
  QĐ - BLĐTBXH ngày 26/3/20 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
   Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1.
   Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1.
   Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyển 
  sinh học hệ liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề năm 2009 tại các cơ sở
  tạo của trường như sau:
   I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ
   1. Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung cấp nghề của Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, có đầy
  đủ các tiêu chuẩn sức khỏe, hồ sơ theo quy định.
   2. Hình thức tuyển: Xét tuyển kết qủa học tập Trung cấp nghề.
   3. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
   4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
   - Một (01) phiếu đăng ký học liên thông(theo mẫu)
   - Một (01)bản sao bằng tốt nghiệp TCN Trường Cao nghề LILAMA-1 hoặc giấy chứng nhận 
  tốt nghiệp TCN(nếu tốt nghiệp năm 2009)
   - Một (01)bản sao kết quả học tập
   - Hai(02) phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận
   - 04 ảnh màu 3x4.
   5. Mức kinh phí: 450.000,đ/tháng; thu theo học kỳ; Cả khóa học là 03 kỳ, mỗi kỳ 
  là 5,5 tháng.

  II.KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN
   1. Từ 10/12 đến 18/12 thành lập Hội đồng tuyển sinh. Họp Hội đồng tuyển sinh đề
 triển khai kế hoạch, dự kiến phương án xét tuyển học Hệ liên thông từ Trung cấp nghề 
 lên Cao đẳng nghề và tuyên truyền trong học sinh toàn trường.
   2. Từ 19/12đến 25/12 chuẩn bị tài liệu, In hồ sơ.
   3. Từ 19/12/2009 đến 25/01/2010 học sinh đăng ký và cấp giấy báo nhập học.
   4. Từ 25/1 đến 29/1/2010 tổng hợp đăng ký và cấp giấy báo nhập học.
   5. Dự kiến nhập học: Vào khoảng tháng 3 năm 2010
  III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

   + Cơ sở I: Đường Lê Hồng Phong - P.Đông Thành - TP Ninh Bình.

    Điện thoại: 0303.874.119 - 0912 043 072 - 0912 129 708

   + Cơ sở II: Khu phố 7 - P.Ba Đình -TX Bỉm Sơn - Thanh Hóa

    Điện thoại: 0373.825.381 - 0984.967.781

  - Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký học nghề: 20.000,đ/1bộ
                             HIỆU TRƯỞNG
                           NGƯT.Th.s. HOÀNG CÔNG THI