Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề LiLaMa-1

- Căn cứ vào kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 20010

- Xét đề nghị của Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 

a. Khen thưởng cho các giáo viên đạt kết quả cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2010 gồm:

 

1- Giáo viên đạt giải nhất: 01 giải

 

TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Phùng Tất Thắng Phòng Đào tạo

 

2- Giáo viên đạt giải nhì: 01 giải

 

TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Đinh Văn Lợi Kỹ Thuật Cơ Sở(KTCS)

 

3- Giáo viên đạt giải ba: 01 giải

 

TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Nguyễn Ngọc Chung Khoa Hàn

 

5- Giáo viên đạt giải triển vọng: 01 giải

 

TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Phan Thị Thủy Khoa Điện

 

6- Giáo viên đạt giải áp dụng thành công phương pháp dạy học tích cực và sử dụng phượng tiện hiện đại 02 giải

 

TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Nguyễn Ngọc Chung Hàn
2 Phùng Tất Thắng Đào Tạo

 

6- Giải cho tiết giảng đạt loại giỏi: 09 giải

 

b. Cấp giáy chứng nhận và giấy khen cho các giáo viên đạt giải

 

c. Cấp giấy chứng nhận cho các giáo viên có giờ giảng đạt loại giỏi.

 

Một số hình ảnh