Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 thông báo tuyển sinh lái xe ô tô các hạng B1,B2,C năm 2012 cụ thể như  sau:
1. Đối tượng:
- Học lái xe hạng B1, B2: là công dân có đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để học tập.
- Học lái xe hạng C: là công dân có đủ 21 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để học tập.
2. Thời gian học:
- Học lái xe hạng B1, B2:  Thời gian 03 tháng.
- Học lái xe hạng C         : Thời gian 06 tháng.
( Có ưu tiên sắp xếp thời gian học hợp lý cho CB, CNV đang công tác)
3. Hồ sơ lái xe: Theo mẫu của Trung tâm đào tạo lái xe trường Cao đẳng nghề LILAMA-1
4. Học phí toàn khóa học:
- Hạng B1, B2: 5.200.000,đ  ( Năm triệu hai trăm nghìn đồng).
- Hạng C         : 9.200.000,đ ( Chín triệu hai trăm nghìn đồng).
( Đã bao gồm toàn bộ tiền xăng và xe học)
5. Kế hoạch tuyển sinh:
Nhà trường nhận hồ sơ liên tục vào các ngày từ  thứ  2 đến thứ  6
Tổ chức khai giảng liên tục hàng tháng
Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký học xin liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc liên hệ qua điện thoại:
          - Phòng tổ chức nhà trường: 0303 874 119 Fax : 0303 874 463.
          Địa chỉ : Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình.
          - Cơ sở 2:Trung Tâm đào tạo lái xe: 0373 776 292- 0912617541 (Ông Luyện)
          Địa chỉ : Khu phố  7-Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa.
          - Website: caodang-lilama1.edu.vn

                                                                                            Hiệu trưởng