TỔ CHỨC CUỘC THI, KIỂM TRA 
CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ QUỐC TẾ CITY&GUILDS
  thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan, nhằm đánh giá kỹ năng 
nghề của thí sinh theo tiêu chuẩn Quốc tế City&Guilds.Từ trái sang NGƯT Nguyễn Đăng Sỹ (P.Hiệu trưởng),
    Bà Khoo Huilien (đại diện cuả City &Guilds), 
    Ông Nguyễn Xuân Hải (Chuyên gia giám sát kỳ thi), 
    Thày Phạm Phúc Hưng (Trưởng K.Hàn), 
    Cô Đặng Lan Anh (GV Ngoại ngữ).

           Thí sinh đang làm bài thi
  Thí sinh phải trải qua 8 bài thi bắt buộc trong thời gian là 3 ngày với 
sự quyết tâm cao,có 22 thí sinh đạt kết quả tốt đủ điềukiện để cấp chứng chỉ. 
  Ban tổ chức cho biết qua cuộc thi này thêm một lần nữa khẳng định,
đội ngũ thợ kỹ thuật trực tiếp của Việt Nam không những đáp ứng được yêu cầu 
kiểm tra,đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước mà còn có thể đáp ứng được yêu 
cầu kiểm tra,đánh giá theo tiêu chuẩn Quốc Tế.            


 Thí sinh đang làm bài thi    22 thí sinh đạt tiêu chuẩn