Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông Báo

- Căn cứ vào công văn số1645/TCDN - GV về việc cho phép đào tạo cấp chứng chỉ Sư phạm nghề ngày 23/09/2009 của TCDN.

Khoa Sư phạm trường Cao đẳng nghề LiLaMa-1 thường

 

xuyên mở các lớp đào tạo để cấp chứng chỉ Sư phạm nghề.

 

Đối tượng tuyển sinh: đã có trình độ chuyên môn Kỹ thuật

 

làm giáo viên dạy nghề.

 

Thời gian đào tạo: 06 tháng.

 

Chương trình đào tạo do Tổng cục dạy nghề ban hành.

 

Kinh phí đào tạo: 1.700.000đ/ 01Khóa.

Địa chỉ liên hệ: 0912.648.766