MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LẾ BẾ MẠC KÌ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ - KHÓA I 


KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
 
    * lỄ BẾ MẠC KÌ THI TỐT NGHIỆP
     


     
                                 NGƯT, Th.s Hoàng Công Thi
                    trao bằng khen cho các h/s có
                     thành tích trong học tập 

      

    * Kí kết Lao động có tay nghề với các doanh nghiệp