NGÀY 21/01/2010 CÔNG TY SONA ĐÓN HỌC SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1
                  ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI TẠI ABU DHABI

   Một số hình ảnh