Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

Số : 1259 / TC

V/v Cung ứng, giới thiệu việc làm cho học sinh- sinh viên đã tốt nghiệp

Kính gửi:........................................................................................................

Trường Cao đẳng nghề LiLaMa-1- Thuộc Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam - Bộ Xây Dựng. Trân trọng thông báo và giới thiệu việc làm để quý Công ty được biết.

Tháng 11 + 12 Năm 2008, nhà trường có số lượng lớn học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp nghề hoặc CNKT bậc 3 / 7 ra trường. Nếu Công ty có nhu cầu sử dụn nhân lực, đề nghị hợp tác với nhà trường lựa chọn và tuyển dụng theo cơ cấu các nghề như sau:

 

TT
Tên nghề
Số lượng Bậc thợ
Nghề đào tạo
Bằng nghề
Chứng chỉ nghề
1
Hàn
796
3/7
Hàn 6G
2
LĐTB Cơ Khí
520
3/7
LĐTB Cơ Khí Cẩu chuyển
3
CTTTB Cơ Khí
95
3/7
CTTTB Cơ Khí Hàn
4
LĐTB Điện
250
3/7
LĐTHĐiện SCTB Điện
5
SCTB Điện
30
3/7
SCTB Điện LĐTH Điện
6
Điện lạnh
42
3/7
Điện lạnh LĐTH Điện
7
LĐTB Ống
110
3/7
Ống Hàn
Tổng số
1843
(Một nghìn tám trăm bốn mươi ba)

Để tiện cho việc hợp tác và tuyển chọn đạt hiệu quả. Nhà trường chúng tôi đề nghị Quý Công ty vui lòng đăng ký trước bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Số lượng tuyển, cơ cấu ngành nghề và các tiêu chuẩn đối với người dự tuyển

2. Thời gian tiếp nhận người dự tuyển

3. Các chế độ, quyền lợi của người lao động khi nhận vào làm việc

  • Mọi chi tiết xin liên hệ với:

- Phòng Tổ chức nhà trường: 0303.874119

- Ông: Nguyễn Xuân Trường - TP. Tổ chức: 0912.043.073

- Ông : Hoàng Anh Tú - CB. Tổ chức: 0912.129.708

 

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty.

Xin chân trọng cảm ơn!