Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề LiLaMa-1

- Căn cứ vào kết quả thi học sinh giỏi nghề cấp trường 2009

- Xét đề nghị của Ban giám khảo Hội thi học sinh giỏi nghề cấp trường năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:

- Khen thưởng cho các học sinh đạt kết quả cao trong Hội thi học sinh giỏi nghề cấp trường năm 2009;

- Cấp giấy chứng nhận, giấy khen các học sinh đạt giải và đạt loại giỏi.

Điều II:

Thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi nghề cấp Tỉnh và Bộ năm 2009 - 2010.

DANH SÁCH ĐỔI TUYỂN THI HỌC SINH GIỎI NGHỀ CẤP TỈNH VÀ CẤP BỘ NĂM 2009 - 2010.

 

TT
Họ và tên
Năm Sinh
Nghề dự thi
1
Nguyễn Văn Thanh
1988
Điện dân dụng
2
Phạm Văn Duyệt
1989
Điện dân dụng
3
Nguyễn Mậu Tùng
1988
Điện dân dụng
4
Tống Khánh Dư
1989
Điện dân dụng
5
Trịnh Văn Tùng
1990
Hàn
6
Nguyễn Văn Đức
1990
Hàn
7
Lê Công Trung
1990
Hàn
8
Phạm Thanh Thịnh
1990
Hàn
9
Thiều Sỹ Dũng
1990
Hàn
10
Cù Chính Dung
1989
Lắp đặt đường ống nước
11
Đỗ Thế Thủy
1989
Lắp đặt đường ống nước
12
Nguyễn Minh Châu
1989
Lắp đặt đường ống nước
13
Nguyễn Tuấn Toàn
1990
Lắp đặt đường ống nước
14
Phạm Trường Giang
1990
Lắp đặt đường ống nước