Lễ khai giảng Lớp Hàn Công nghệ Kim loại K4
 Ngà 19/12/09 Trường Cao đẳng nghề Lilama-1 tổ chức Khai giảng
   Lớp: Hàn công nghệ Kim loại- Khóa 4 Đại học tại chức Bách khoa Hà Nội
   Tới dự có: 1- NGƯT, Th.s Nguyễn Đăng Sỹ Phó hiệu trưởng;
        2. Ông Lê Đức Mậu - Giám đốc Trung tâm Đào Tạo & Bồi dưỡng CB ngành lắp máy.
 Một số hình ảnh