Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

 

Trong khí thế toàn đảng toàn dân, toàn quân đang lỗ lực phấn đấu lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như:kỷ niệm 80 năm thành lập đảng cộng sản việt nam; 35 năm giải phóng miền nam,thống nhất đất nước; 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội ; lễ hội cố đô Hoa Lư và kỷ niệm 1042 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế.

 

Chấp hành chỉ thị số 37- CT/TW ngày 4//2009 của bộ chính trị, kế hoạch số 81- KH/TU ngày 27/10/2009 của tỉnh ủy Ninh Bình về đại hội đảng các cấp, hướng dẫn số 133 - HD/TU ngày 16/11/2009 của Thành ủy Ninh Bình về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng bộ trường cao đẳng nghề LILAMA-1 tổ chức đại hội lần thứ 13 nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 29/04/2010. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Đó là đại hội đánh giá kết quả thực hiện những mục tiêu chủ yếu mà đảng bộ đề ra, trong giai đoạn 2005-2010 kể cả mặt mạnh, mặt yếu nhưng nguyên nhân dẫn đến kết quả và tồn tại. Đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2010-2015.

Để thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại này mọi cán bộ, đảng viên , giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc. Cụ thể là biến quyết tâm của tập thể và từng cá nhân bằng hành động cụ thể ,thiết thực. Phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại của thời gian qua. Từ đó làm cơ sở để trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 thể hiện tốt vai trò của mình đối với nghành, với tập đoàn và với đất nước.

Chúng ta tin tưởng rằng với quyết tâm đó đại hội Đảng bộ lần thứ 13 của nhà trường sẽ là động lực, là cơ sở để tập thể nhà trường và mỗi chúng ta trưởng thành hơn về mọi phương diện ,góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước , phn đấu đến năm 2020 Việt Nam chúng ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại như nghị quyết của Đảng đã đề ra.