Trở về trang INDEX

 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

CÔNG TÁC NỔI BẬT

 

 

 

 

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐHTC - KHÓA 3

 

 

 

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐHTC - KHÓA 3

 

 

TIN NÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

 

Từ 5/2014. Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1. Được Thủ tướng chính phủ ký quết định chuyển sang trực thuộc Bộ Xây Dựng quản lý Với cơ cấu quản lý được rút gọn, do vậy tên Trung tâm đào tạo nghành Lắp Máy không còn nữa, nhưng toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực, nhiệm vụ và chức năng trước đây của trung tâm được giao cho khoa sư phạm thực hiện tiếp.

 

I- Khoa Sư phạm Dạy nghề:
Được thành lập theo quyết định số: 90/QĐ-LĐTB-XH ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc bổ sung nhiệm vụ cho trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 của Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội.
.

II- Chức năng nhiệm vụ của khoa Sư phạm Dạy nghề:
+ Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề, Kỹ năng dạy học cho đối tượng có chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề để làm giáo viên Dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.

+ Đào tạo chuẩn hóa trình độ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề theo chương trình do Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
+ Phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên Dạy nghề.
+ Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học sư phạm Dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

+ Quản lý giáo viên, nhân viên, học viên thuộc đơn vị mình.

+ Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo quy định.

+ Liên kết đào tạo liên thông cao đẳng, Đại học hệ vừa làm vừa học
.

II- Cơ cấu tổ chức.
- Trưởng khoa : Th.Sỹ: Quyền Đình Biên , Sđt: 0912.617.479
- Tổng số : 5 giảng viên cơ hữu, 05 giảng viên thỉnh giảng.
.

IV- Các khóa đã đào tạo.
- Đào tạo & cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề cho 04 khoá học với số lượng 290 (học viên)

- Đào tạo & cấp chứng chỉ Kỹ năng dạy học cho 80 ( học viên)
- Phối kết hợp với Tổng cục Dạy nghề: mở 01 khoá đào tạo giáo viên hạt nhân chương trình nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề theo năng lực thực hiện, mở 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung trình độ TCN & CĐN cho giáo viên dạy các nghề: Hàn, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại.
- Phối kết hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình mở 01 khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2010.

.

V- Chương trình đào tạo Sư phạm dạy nghề

* Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề: Thực hiện theo thông tư số: 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2011 (có hiệu lực từ ngày 06/09/2011) gồm các môđun, môn học sau:


Mã môn học,
môđun

Tên môn học, mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

45 giờ

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

45 giờ

MH03

Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

60 giờ

MH04

Phương tiện dạy học

30 giờ

MH05

Thực tập sư phạm

160 giờ (4 tuần)

MH06

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

30 giờ

MH07

Phát triển chương trình

30 giờ

 

Tổng cộng

400 h


* Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề: Thực hiện theo quyết định số: 647/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2011 gồm các môđun môn học sau:  

 


Mã môn học,
môđun

Tên môn học, mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

45 giờ

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

45 giờ

MH03

Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

60 giờ

MH04

Thực tập sư phạm

40 giờ (1 tuần)

 

Tổng cộng

160 h

 

* Chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học: Theo quyết định số: 490/QĐ-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề gồm các nội dung sau:

 


TT

Nội dung

Thời gian
đào tạo (tiết)

1

Đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956/QĐ –TTg và dạy học theo năng lực thực hiện

5

2

Thiết kế đào tạo

5

3

Phát triển đào tạo

6

4

Thực hiện đào tạo

14

5

Đánh giá người học

10

Tổng cộng

40

 

VI. Địa chỉ liên hệ:


- Khoa sư phạm nghề Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, Tầng 2 nhà B3, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại: 0303.873.517; DĐ: 0912 617 479