Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KỸ THUẬT CƠ SỞ VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN


       1. Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học:
+ Vẽ kỹ thuật               + Chính trị – Pháp luật               
+ Vật liệu                     + Các môn Văn Hoá                
+ Dung sai lắp ghép  ....+ Anh văn

+ Điện kỹ thuật    .........+ Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất

+ Cơ kỹ thuật   ............+ Giáo dục thể chất        

+ Sức bền vật liệu         + Giáo dục quốc phòng
     

       2. Đội ngũ cán bộ – giáo viên trong khoa
+ Trưởng khoa: Bùi Duy Nhạ - ĐT: 0912.855.723

+ Phó khoa: Đào Đình Chung - ĐT: 0984 .921.219

       3. Nhiệm vụ chính.
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định
+ Tiến hành các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường
+ Cập nhập kiến thức, biên soạn, chỉnh lý chương trình, tài liệu, giáo trình các môn học do khoa đảm nhận
 

       4. Thành tích của khoa.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo nhà trường giao
+ Đa số là giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên:
Cấp quốc gia: 02; Cấp Bộ; 04; Cấp tỉnh: 06; Cấp trường: 14
+ Hàng năm tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, 65-70% cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi
 

       5. Địa chỉ liên hệ:
- Tầng I nhà lý thuyết 5 tầng