Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề LiLaMa-1

- Căn cứ kết quả thi học sinh giỏi nghề cấp trường năm 2009

- Xét đề nghị của Ban giám khảo Hội thi học sinh giỏi nghề cấp trường năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH

a. Khen thưởng cho các học sinh đạt kết quả cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp trường năm 2009 gồm:

1- Giải nhất: 06 giải / 06 nghề

2- Giải nhì: 05 giải / 06 nghề

3- Giải ba: 11 giải / 06 nghề

b. Cấp giấy chứng nhận, giấy khen cho các học sinh đạt giải và đạt loại giỏi.

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT

 

 

TT
Họ và tên
Lớp
Nghề
1 Nguyễn Văn Thanh CĐ Đ2 - K1
Điện
2 Trịnh Văn Tùng H29 - K33
Hàn
3 Cù Chí Dung
Ô1 - K34
Ống
4 Nguyễn Anh Cường CĐLM1-K1
Lắp Máy
5 Nguyễn Đình H ướng CT5-K34
Chế Tạo
6 Trịnh Văn Thành CGKL-K34
CGKL

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHÌ

 

TT
Họ và tên
Lớp
Nghề
1
Phạm Văn Duyệt CĐ Đ2 - K1
Điện
2
Nguyễn Văn Đức H16 - K34
Hàn
3
Đỗ Thế Thủy
Ô1 - K34
Ống
4
Trần Ngọc Nhật CT5-K34
Chế tạo
5
Nguyễn Văn Hòa CGKl - K34
CGKL

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI BA

 

TT
Họ và tên
Lớp
Nghề
1
Tống Khánh Dư CĐ Đ2 - K1
Điện
2
Nguyễn Mậu Tùng Đ8- K34
Điện
3
Thiều Sỹ Dũng
H14 - K34
Hàn
4
Nguyễn Văn Tùng H6 - 24
Hàn
5
Lê Công Trung H21 - K34
Hàn
6
Phạm Trường Giang Ô1 - K34
Ống
7
Nguyễn Tuấn Toàn Ô1 - K34
Ống
8
Nguyễn Minh Châu Ô1 - K34
Ống
9
Nguyễn Đình Chinh CĐCT1 -K1
Chế tạo
10
Nguyễn Văn Thư CT3-K1
Chế tạo
11
Vũ Minh Chí CGKL-K34
CGKL