GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

1. Lịch sử và sự phát triển.

- Cùng quyết định số 576/BXD-TCCB ngày 05/5/1984 của Bộ Trưởng BXD thành lập Trường.........Đề nghị bổ xung thêm!!!!!

2. Đội ngũ ban chấp hành Đoàn Trường

-BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2006-2008 gồm 11 đồng chí trong đó có 01 Bí thư, 01 phó bí thư và các uỷ viên.

      Bí thư đoàn trường: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - ĐT: 0912653185

 

3. Chức năng nhiệm vụ của Đoàn Trường

- BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề LiLama-1 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ trường Cao đẳng Nghề LiLama-1 , lãnh đạo các chi đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, nghị quyết của Đoàn cấp trên và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề LiLama-1

BCH Đoàn trường có các nhiệm vụ sau:

- Quyết định các chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng nhằm tổ chức thực hiện các nghị quyết của TW Đoàn, của Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Thành Đoàn TP Ninh Binh, các nghị quyết của BCH Đảng uỷ trường Cao đẳng Nghề LiLama-1

- Quyết định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện các mục tiêu và các hoạt động được Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua. Quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm của Đoàn trường Cao đẳng Nghề LiLama-1 .

- Lãnh Đạo các chi đoàn tuân thủ và chấp hành Điều lệ Đoàn và quyết định một số vấn đề công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đoàn.

- Thảo luận và phê chuẩn các báo cáo của ban thường vụ đoàn trường.

- Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Hội LHTN, Hội Sinh Viên – học sinh trong nhà trường.

- Kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên

 

4. Các hoạt động chính và phong trào thanh niên

       Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước, tuổi trẻ trường Cao đẳng Lilama-1 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà lãnh đạo nhà trường cũng như Đoàn cấp trên giao cho. Tiêu biểu là:

+ Phong trào thi đua học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ luôn được tuổi trẻ nhà trường xác định là hoạt động trọng tâm... Lực lượng giáo viên trẻ luôn là lực lượng tiên phong trong việc sử dụng phương tiên dậy học tiên tiến để thiết kế bài giảng trên máy vi tính, từ đó góp phần không nhỏ vào công tác giảng dạy, giúp cho việc tiếp thu tri thức của học sinh hiệu quả hơn, tạo được hứng thú cho người học. Trong năm học 2005-2006 có 1 Đoàn viên giáo viên đạt giải khuyến khích Hội giảng giáo viên dạy giỏi toàn quốc, 2 giái viên đạt giải nhất và giải ba Hội giảng cấp tỉnh. Đối với Đoàn viên thanh niên là học sinh 2003-2004 có 2 em đạt giải trong kỳ thi tay nghề ASEAN tổ chức tại Việt Nam (em Lê Đình Hoàn huy chương vàng nghề ống và em Nguyễn Mạnh Trường huy chương đồng nghề Hàn), năm 2005-2006 một em học sinh đạt chứng chỉ xuất sắc tại kỳ thi tay nghề ASEAN được tổ chức tại Bruney.

+ Hoạt động văn hoá văn nghệ trong nhiều năm tham gia các giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng của Tỉnh, của thành phố đều đạt giải cao và được lựa chọn một số tiết mục tham gia chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó Đoàn thanh niên nhà trường còn tham gia cuộc thi như: Hội diễn kịch ngắn không chuyên toàn quốc, Hội thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, hội thi an toàn giao thông... và đạt giải cao.

+ Hoạt động thể dục thể thao cũng được Đoàn thanh niên luôn chú trọng, bởi vì đây là hoạt động trọng tâm và là thế mạnh của tuổi trẻ, vì vậy Đoàn thanh niên nhà trường thường xuyên tổ chức các giải thi đấu: giải đá cầu, bóng bàn, cầu lông, đá bóng, bóng chuyền... ngoài ra còn tổ chức thi đấu giao hữu với các đơn vị bạn đóng trên địa bàn và các địa phương khác.

+ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cũng thường xuyên được quan tâm. Đoàn thanh niên phối hợp với các phòng khoa trong nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chấp hành nội quy của nhà trường, các buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội... Bên cạnh đó thực hiện kế hoạch của TW Đoàn, Tỉnh Đoàn và thành đoàn về việc phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BCH Đoàn trường đã phát động sâu rộng tới toàn thể ĐVTN trong toàn trường phong trào ”Tuổi trẻ nhà trường thi đua học tập và làm theo lời Bác”, với phong trào này đã được đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng bằng những hành động tích cực như: viết bài dự thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem phim Hồ Chí Minh chân dung một con người...

+ Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng luôn được quan tâm, Đoàn thanh niên đã triển khai và thực hiện đạt kết quả cao phong trào ’’ Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Trong năm 2006-2007 đã giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp 9 đồng chí đoàn viên ưu tú trong chi đoàn cán bộ công nhân viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

      Trong thời kỳ mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước, tuổi trẻ nhà trường đã, đang, và sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào, thực hiện thắng lợi các nhiệm mà lãnh đạo nhà trường cũng như đoàn cấp trên giao cho.

5. Thành tích hoạt động của Đoàn Thanh niên nhà trường

+ Đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh.

+ Cờ thi đua xuất sắc của TW đoàn tặng

+ Bằng khen của UBND Tỉnh tặng