Trở về trang INDEX

>> Khoa Sư Phạm Nghề
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

 

 

CHÀO MỪNG 77 NĂM NGÀY TL ĐOÀN TN

HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

1. Lịch sử và sự phát triển.

- Cùng quyết định số 576/BXD-TCCB ngày 05/5/1984 của Bộ Trưởng BXD thành lập Trường......

2. Đội ngũ ban chấp hành Đoàn Trường

-BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 7 đồng chí trong đó có 01 Bí thư, 02 phó bí thư và các uỷ viên.

      Bí thư đoàn trường: Đ/c Phạm Quốc Hoàn- ĐT: 0904.091.681

 Phó bí Thư đoàn trường:Đ/c Mai Kim Liên - ĐT:0
   Phó bí Thư đoàn trường:Đ/c Ngô Duy Hải - ĐT:0
  
   Ủy Viên: Đ/c Nguyễn Phú Cường
   Ủy Viên: Đ/c Nguyễn Xuân Trường
   Ủy Viên: Đ/c Bùi Hương Giang
    .....

3. Chức năng nhiệm vụ của Đoàn Trường

- BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề LiLama-1 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ trường Cao đẳng Nghề LiLama-1 , lãnh đạo các chi đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, nghị quyết của Đoàn cấp trên và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề LiLama-1

BCH Đoàn trường có các nhiệm vụ sau:

- Quyết định các chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng nhằm tổ chức thực hiện các nghị quyết của TW Đoàn, của Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Thành Đoàn TP Ninh Binh, các nghị quyết của BCH Đảng uỷ trường Cao đẳng Nghề LiLama-1

- Quyết định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện các mục tiêu và các hoạt động được Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua. Quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm của Đoàn trường Cao đẳng Nghề LiLama-1 .

- Lãnh Đạo các chi đoàn tuân thủ và chấp hành Điều lệ Đoàn và quyết định một số vấn đề công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đoàn.

- Thảo luận và phê chuẩn các báo cáo của ban thường vụ đoàn trường.

- Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Hội LHTN, Hội Sinh Viên – học sinh trong nhà trường.

- Kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên

 

4. Các hoạt động chính và phong trào thanh niên

       Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước, tuổi trẻ trường Cao đẳng Lilama-1 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà lãnh đạo nhà trường cũng như Đoàn cấp trên giao cho. Tiêu biểu là:

+ Phong trào thi đua học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ

+ Hoạt động văn hoá văn nghệ

+ Hoạt động thể dục thể thao

+ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống

+ Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng

5. Thành tích hoạt động của Đoàn Thanh niên nhà trường

+ Đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh.

+ Cờ thi đua xuất sắc của TW đoàn tặng

+ Bằng khen của UBND Tỉnh tặng

Xem toàn văn giới thiệu