Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

Lịch sử truyền thống nhà trường

Chức năng nhiệm vụ quy mô đào tạo
Tổ chức bộ máy
Cơ sở vật chất ký thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

Hiệu Trưởng

NGƯT. HOÀNG CÔNG THI

Hiệu Phó

NGƯT. NGUYỄN ĐĂNG SỸ

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

GIỚI THIỆU:

Trường Cao Đẳng nghề LILAMA-1 phát triển từ trường CNKT lắp máy Ninh Bình, được thành lập theo Quyết định số 51/BXD-tccb ngày 9/3/1977 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.

- Tháng 10/1991 đổi tên là trường CNKT lắp máy số I.

- Tháng 10/2004 đổi tên trường thành Trường Kĩ thuật và Công Nghệ LILAMA-1

- Năm 2006, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 theo Quyết định số 1986/QĐ-BLĐTBXH ngay 29-12-2006 của Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã Hội.

*Trường có 2 cơ sở đào tạo :

+ Cơ sở I (Trụ sở chính ) tại Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - TP.Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình, có diện tích đất đai sử dụng là 20.000m 2.

+ Cơ sở II : Phường Ba Đình - TX Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá, có diện tích đất đai sử dụng là 50.000m 2.

Trường được Bộ Xây Dựng phân hạng Trường loại 1 tháng 10/2004.

Trường được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Bộ Xây Dựng, chịu sự quản lý của nhà nước thống nhất về dạy nghề của Tổng cục dạy nghề Bộ lao động Thương Binh và Xã hội. Trên địa bàn lãnh thổ trường chịu sự quản lý của nhà nước và có trách nhiệm chấp hành những quy định hành chính, các nghĩa vụ công dân đối với HĐND, UBND các cấp theo quy định của pháp luật.

- Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

- Có quy chế tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành.

- Chịu trách nhiệm về đất đai và tài sản do Tổng Công Ty lắp máy Việt Nam giao quyền quản lý.

 

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG :

Nhà trường đã đào tạo hàng vạn CNKT bậc 2/7, 3/7; Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, hàng ngàn thợ bậc cao, cán bộ quản lý dự án, cán bộ tổ đội sản xuất cho tổng Công ty lắp máy Việt Nam, cho Bộ Xây Dựng và các ngành kinh tế quốc dân khác

 

Xem toàn văn Lịch sử truyền thống của Nhà trường

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO:

Chức năng nhiệm vụ:

- Đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật trực tiếp trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, sơ cấp nghề.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và người lao động.

- Giáo dục định hướng cho người đi lao động hợp tác ở nước ngoài

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của Pháp luật.

- Liên kết đào tạo với các trường Đại học

-Đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ Sư phạm dạy nghề trình Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề

 

Xem toàn văn Chức năng nhiệm vụ và Quy mô đào tạo

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Bộ máy của Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 gồm:

+ Chính quyền: Ban giám hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm, cơ sở trực thuộc

+ Công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường

- Các Phòng, Khoa chức năng: Gồm 05 phòng, 05 khoa, 01 trung tâm và 01 cơ sở trực thuộc

 

Xem toàn văn Tổ chức bộ máy

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT KÝ THUẬT:

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của trường phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật và công nghệ và sinh hoạt được củng cố đa dạng, đồng bộ và ngày càng theo hướng chuẩn hoá.

- 60 phòng học đạt tiêu chuẩn

- 02 phòng thí nghiệm của nghề Điện và tự động hoá, thí nghiệm cơ khí, và 17 xưởng thực hành

- 03 ký túc cao tầng sạch đẹp với khuôn viên thoáng mát, nhà câu lạc bộ, khu văn hoá, thể thao...

 

Xem toàn văn Cơ sở vật chất kỹ thuật