Trở về trang INDEX

 
 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA1

 

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP.

“Đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp” là vấn đề hết sức cần thiết trong thực tế hiện nay, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, thực hiện phương châm: Đào tạo phải đáp ứng nhu cầu xã hội .
Là Trường Cao đẳng nghề thuộc doanh nghiệp nhà nước, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp cho các doanh nghiệp thuộc ngành Lắp máy và các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế khác. Nội dung báo cáo của nhà trường xin được đề cập tới các vấn đề sau:
I. Thực trạng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp:


Hiện nay nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo 15 nghề, trong đó một số nghề truyền thống của ngành luôn thu hút số lượng người học đông như các nghề: Hàn, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Lắp đặt điện và điều khiển, Chế tạo thiết bị cơ khí, Lắp đặt ống công nghệ...
- Trong những năm gần đây kế hoạch tuyển sinh đào tạo của nhà trường đã dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời luôn chú trọng tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, do vậy 100% học sinh tốt nghiệp ra trường đều được các doanh nghiệp tuyển dụng và đánh giá có khả năng đảm đương được các công việc của các bậc thợ được đào tạo và có hướng phát triển. Một số nghề nhà trường đào tạo không đáp ứng đủ số lượng thợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Lắp máy cần như các nghề: Lắp đặt ống công nghệ, Chế tạo thiết bị cơ khí, Lắp đặt thiết bị cơ khí.
- Mặt khác để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhà trường đã tuyển sinh 2-3 đợt trong một năm. Năm 2007 kết quả tuyển sinh như sau:
TUYỂN SINH NĂM 2007
Trình độ :

- Trung cấp nghề:

+ Tháng 4/2007: 1126

+ Tháng 4/2007: 2943

- Cao đẳng nghề:

+ Tháng 10/ 2007: 313

Tổng cộng: 4332
- Công tác xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy : Để xây dựng chương trình khung , nhà trường đã có sự phối hợp với các doanh nghiệp điều tra khảo sát, lấy ý kiến góp ý của công nhân bậc cao có kinh nghiệm trực tiếp thi công, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý tổ, đội sản xuất . Vì vậy chương trình đào tạo các nghề của nhà trường đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phân tích các công việc mà chính người thợ đang làm hiện nay.
- Nhà trường đã được các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lắp máy cho học sinh ở học kỳ cuối vào thực tập sản xuất tại các công trình trọng điểm đang thi công. Sự phối hợp này có tác dụng thiết thực đó là:
+ Học sinh được trực tiếp tham gia chế tạo, thi công lắp đặt tại thực tế công trình đang thi công, do vậy được rèn luyện kỹ năng nghề đúng với công việc của bản thân sau này ra trường làm việc.
+ Trong điều kiện hiện nay của các trường đào tạo nghề, nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ hoặc của người học đóng đều không đáp ứng được yêu cầu cần có để chi phí cho đào tạo nghề. Đây là cách làm nhà trường có kinh phí để bổ sung vào các tháng học sinh thực tập tại trường .
- Đặc thù của người thợ trong ngành Lắp máy và đây cũng là nguyện vọng của người học: Giỏi một nghề, biết kỹ năng cơ bản của một số nghề liên quan để hỗ trợ trong công việc mình, đồng thời có khả năng tồn tại trong cuộc sống, có việc làm liên tục . Nhà trường đã mở rộng đào tạo ngắn hạn (sơ cấp nghề) cho học sinh đang học tập tại trưòng. Người học có thể đăng ký học thêm một nghề liên quan ngoài kế hoạch học tập chính khoá. Sau đây là số liệu về kết quả đào tạo năm 2007 .


SỐ HỌC SINH TỐT NGHỆP RA TRƯỜNG NĂM 2007
Trình độ:

- Bậc 3/7(nay là Trung cấp nghề):

+ Tháng 6/2007: 1014

+ Tháng 6/2007: 557

+ Tháng 12/2007: 1977

- Ngắn hạn (nay là Sơ Cấp nghề):

+ Tháng 4/2007: 560

+ Tháng 6/2007: 620

+ Tháng 12/2007: 582

Tổng cộng: 1762

II. Kinh nghiệm hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đàotạo, thuận lợi , khó khăn, vướng mắc:
1. Kinh nghiệm:
- Để các trường nghề và các doanh nghiệp gắn kết được với nhau trong đào tạo thể hiện trong chương trình, giáo trình giảng dạy của từng nghề, khắc phục tình trạng: Kiến thức, kỹ năng cần thì các trường chưa dạy hết, mà lại dạy cái mà thực tế khi đi làm chưa cần đến. Muốn vậy nhà trường cần có sự chủ động và doanh nghiệp cần có sự phối hợp tạo điều kiện. Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 đã chú trọng vấn đề này, hàng năm đã cho giáo viên đi thực tế tại các công trình mà các công ty của LILAMA đang thi công để tiếp cận thực tế nắm bắt các quy trình, công nghệ mới, đồng thời chụp ảnh, quay phim để về làm tư liệu giảng dạy (các thiết bị, các quy trình lắp đặt trong nhà trường không thể có cho học sinh thực tập).
- Mỗi công trình mà LILAMA thi công lắp đặt đều có điểm khác nhau về công nghệ và thiết bị... do vậy mối liên hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp là hết sức cần thiết để giáo viên gặp cán bộ kỹ thuật, đội trưởng sản xuất thi công, công nhân có kinh nghiệm xin tài liệu học hỏi kinh nghiệm, nhất là các thiết bị và công nghệ mới. Từ đó giáo viên được cập nhật kiến thức, công nghệ tiên tiến, vận dụng để chỉnh lý bổ sung vào bài giảng.
- Đưa học sinh đi thực tập sản xuất tại công trình đang thi công ở giai đoạn cuối khoá học là việc có hiệu quả về mặt rèn luyện kỹ năng, làm quen với môi trường làm việc, tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị tâm thế sau khi ra trường. Đồng thời có hiệu quả về mặt kinh tế.


2. Thuận lợi:
- Các doanh nghiệp của LILAMA và nhà trường đều thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt nam, việc hợp tác giúp đỡ tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên trong ngành có nhiều thuận lợi.
- Định hướng chiến lược phát triển, cũng như kế hoạch tiến độ sản xuất thi công của Tổng công ty và các công ty thành viên đều được các đơn vị trong tổng công ty nắm rõ. Do vậy vấn đề lập kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và định hướng chiến lược phát triển của nhà trường đều có cơ sở vững chắc, sát với yêu cầu thực tế.


3. Khó khăn, vướng mắc:
- Một thực tế mà các trường đào tạo nghề đều vướng mắc đó là kinh phí đào tạo cho người học nghề chưa đủ để đáp ứng với yêu cầu cần thiết để đào tạo người thợ có đủ kỹ năng nghề như mong muốn mà còn có khoảng cách khá xa :
- Kinh phí đào tạo nghề nhà nước cấp hiện nay vẫn áp dụng ở mức 01 học sinh 4.300.000 đ/ năm . Nếu thu học phí của người học thì thu ở khung: 120.000đ - 150.000 đ/ tháng (người học cũng không có khả năng để đóng ở mức cao).Trên thế giới và ngay như một số nước trong khu vực con số nay cao gấp nhiều lần . Một khoảng cách khá xa để đào tạo được một người thợ như yêu cầu, mặc dầu các trường đều rất muốn sản phẩm đào tạo của mình có trình độ kỹ năng nghề cao hơn.
- Các doanh nghiệp sử dụng lao động thì luôn đặt ra một yêu cầu là người thợ các trường đào tạo ra phải làm được các công việc ở trình độ cao hơn . Nhưng các doanh nghiệp chưa chia sẻ được với các trường đó là: Thời gian đào tạo có hạn, nguồn kinh phí cho đào tao ít, mà đào tạo trong nhà trường là đào tạo con người phát triển toàn diện ngoài kỹ năng chyên môn nghề còn phải học nhiều môn khác.
- Nhìn tổng thể có thể nói hiện nay các trưòng nghề ở nước ta và các doanh nghiệp gắn kết nhau trong đào tạo và sử dụng lao động chưa được nhiều: Có nhiều doanh nghiệp phải tự tìm kiếm lực lượng lao động thì trường nghề đứng ngoài cuộc. Các doanh nghiệp thì đang thừa hưởng sản phẩm đào tạo một cách trọn vẹn (có nơi còn có điều kiện lựa chọn kỹ trước tuyển dụng lao động). Hầu như các doanh nghiệp chưa hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các cơ sở đào tạo, cho người học như ở các nước .

III. Một số kiến nghị:
- Nhà nước ta cần có chính sách quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo.
- Hiện nay đào tạo nghề ở nước ta phổ biến theo mô hình tam giác:
+ Học sinh- Nhà trường- Doanh nghiệp . Như vậy người học chọn trường rồi mới đi học, đến khi trường khó tìm việc làm.
+ Có thể áp dụng mô hình như nhiều nước: Học sinh - Doanh nghiệp - Nhà trường. Người học chọn doanh nghiệp trước, định hướng công việc mình sẽ làm, doanh nghiệp ký hợp đồng tuyển dụng lao động- Gửi đi đào tạo - Doanh nghiệp chịu chi phí đào tạo (hoặc hỗ trợ). Tuy nhiên áp dụng được trong điều kiện hiện nay cũng không phải là dễ, nhưng nếu làm được thì đào tạo sẽ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vì người học sẽ chuyên tâm đầu tư cho việc học để hành nghề sau khi ra trường.
- Không nên phân biệt trường trực thuộc Bộ hay trường của Doanh nghiệp về áp các chế độ. chính sách. Bởi vì các mặt hoạt động đào tạo các trường thuộc doanh nghiệp đều được sự quản lý chỉ đạo của Tổng cục dạy nghề- Bộ LĐTB&XH. Học sinh các trường đào tạo ra làm việc tại các doanh nghiệp của Tổng công ty và Đcho cả các doanh nghiệp khác.Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 hàng năm đào tạo hàng ngàn công nhân (người học tự đóng kinh phí đào tạo chiếm đa số), một phần trong số đó làm việc tại các doanh nghiệp của LILAMA. Còn lại được các doanh nghiệp ngoài ngành Lắp máy sử dụng như: Các công ty TNHH Sông Đà 8, Công ty cổ phần Sông Đà 5, Sông Đà 10 thuộc Tổng công ty Sông Đà; Tổng công ty xây dưng công trình giao thông 1- Bộ GTVT; Công ty Vinamex thuộc Tổng công ty VINACONEX; Công ty lắp máy điện nước thuộc Tổng công ty LICOGI; Tổng công ty VINASIM, Công ty cơ khí Thăng long; Tổng công ty COMA.... và đi hợp tác lao động ở nước ngoài.
- Trong những năm gần đây, Đảng và nước đã có chủ trương, các bộ, ban ngành đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề. Vì thế công tác đào tạo nghề đã có những tiến bộ đáng kể. Nhận thức của đông đảo tầng lớp nhân dân về công tác đào tạo nghề cũng đã được nâng lên một bước.Mong rằng Đảng ,nhà nước, các Bộ, ban, ngành có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để sớm cụ thể hoá các văn bản hướng dẫn về: chế độ chính sách, mức lương cho Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, vấn đề liên thông giữa các cấp đào tạo với đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân... để các trường đào tạo nghề và người học cũng như nhà sử dụng lao động thuận lợi trong việc chọn nghề, trong đào tạo và tuyển dụng.
Trên đây là một số nội dung mà nhà trường đã thực hiện được và những vấn đề còn băn khoăn. Nhà trường xin mạnh dạn nêu lên để Quý vị tham khảo và cùng trao đổi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác đào tạo nghề của nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay như lời của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biếu trước hội nghị triển khai dạy nghề trình độ cao đẳng tháng 9/2007 tại thủ đô Hà nội: " Đào tạo nghề phải đáp ứng được nhu cầu của xã hội".