Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA1

 

 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM 2008

------------------

Thực hiện quy chế tuyển sinh học nghề ban hành kèm theo quyết định số 08/2007/ QĐ- BLĐTB XH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Căn cứ quyết định số 602/QĐ- BXD ngày 24/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008 của Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 và văn bản phê duyệt số: 910/TCT- ĐT- TCLĐ ngày 12/5/2008 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo diện được cấp kinh phí năm 2008 của Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1.
Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, thông báo tuyển sinh năm 2008 tại các cơ sở đào tạo của trường như sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ
1. Tiêu chuẩn: Công dân Việt Nam, có trình độ học vấn tốt nghiệp THCS trở lên, tuổi đời từ 16 - 35, đủ sức khoẻ để học tập và lao động; có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
2. Hình thức tuyển: xét tuyển
3. Cấp bậc được đào tạo
- Học sinh có trình độ học vấn tốt nghiệp THCS đến lớp 12/12 được đào tạo 30 tháng, tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề.
- Học sinh có trình độ học vấn học hết chương trình lớp 12/12 được đào tạo 24 tháng, tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề.
- Học sinh có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT được đào tạo 18 tháng, tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề.

4. Quy định xét tuyển:
a. Xét tuyển vào học hệ chính quy (Hệ A )
Những học sinh được xét tuyển vào học hệ chính quy ( hệ A) thuộc một trong những đối tượng sau:
* Là con đẻ, em ruột của CBộ- CNV Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Nếu là em ruột thì anh hay chị của người đăng ký xét tuyển phải có thời gian công tác trong ngành Lắp máy tối thiểu là 5 năm.
* Có hộ khẩu thường trú tỉnh Ninh Bình thuộc một trong các đối tượng sau:
- Con liệt sỹ
- Con của cả bố và mẹ là thương binh, bệnh binh.
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
- Là dân tộc thiểu số, hiện đang sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
- Là học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú ( kể cả dân tộc nội trú do dân nuôi)
* Các trường hợp đối ngoại do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định.
Tất cả các trường hợp đăng ký xét tuyển vào học hệ A đều phải có giấy xác nhận hợp lệ do thủ trưởng đơn vị cấp ( nếu là con, em trong ngành) hoặc sở LĐTB- XH tỉnh Ninh Bình cấp (nếu là con, em đối tượng chính sách Xã hội)
b. Xét tuyển vào hệ chính quy mở rộng ( hệ B): là những trường hợp khác có đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Môt ( 01) phiếu đăng ký học nghề ( theo mẫu)
- Một ( 01 ) bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ( nếu tốt nghiệp năm 2008)

- Một ( 01) bản sao học bạ THCS hoặc THPT.
- Một ( 01 ) sơ yếu lý lịch ( theo mẫu)
- Một ( 01) bản sao giấy khai sinh
- Một ( 01) bản giấy khám sức khoẻ
- Một ( 01) bản chứng nhận là đối tượng ưu tiên ( nếu có)
- Hai ( 02 ) phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận
- 03 ảnh màu 4x6, 03 ảnh màu 3x4
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ
1. Tiêu chuẩn: Công dânViệt Nam có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tuổi đời từ 18- 35, có đủ sức khoẻ để học tập và lao động, có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
2. Hình thức tuyển: xét tuyển
3. Cấp bậc được đào tạo: 36 tháng, tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề.
4. Quy định xét tuyển: Căn cứ để xét tuyển học nghề trình độ Cao đẳng là điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương phải đạt trung bình chung từ 5,5 trở lên. ( Không có môn nào dưới 4)
* Chính sách ưu tiên khi cộng điểm:
- Cộng vào tổng điểm để chia trung bình đối với các đối tượng UT1 và KV1 là: 4 điểm
- Cộng vào tổng điểm để chia trung bình đối với các đối tượng UT2 và KV2NT là: 3 điểm
- Cộng vào tổng điểm để chia trung bình đối với các đối tượng KV2 là 2 điểm.
( Đối tượng UT1, UT2, KV1,KV2, KV2NT được quy định tại điều 4 quy chế tuyển sinh học nghề)
5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Môt ( 01) phiếu đăng ký học nghề ( theo mẫu)
- Một ( 01 ) bản sao bằng tốt nghiệp THPT, THCN, TCN hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ( nếu tốt nghiệp năm 2008), giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp (có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)
- Một ( 01) bản sao học bạ THPT hoặc tương đương.
- Một ( 01 ) bản sơ yếu lý lịch ( theo mẫu)
- Một ( 01) giấy khai sinh
- Một ( 01) giấy khám sức khoẻ
- Một ( 01) bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên ( nếu có)
- Hai ( 02 ) phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận
- 03 ảnh màu 4x6, 03 ảnh màu 3x4
6. Các đối tượng được tuyển thẳng vào học Cao đẳng nghề
Là đối tượng thuộc diện ưu tiên và diện chính sách ( Quy định đối tượng ưu tiên, chính sách xem mặt sau phiếu đăng ký học nghề)

III. CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ CHO TỪNG CẤP TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

STT Nghề đào tạo Học phí bổ túc văn hoá Học phí học nghề 1 kỳ
( đồng)
THCS đến 12/12 Học xong 12/12 Trung cấp nghề hệ A Trung cấp nghề hệ B Cao đẳng nghề

Nghề Đào tạo:
1. Nghề Hàn

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12 : 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A : 660.000 đ

Trungcấp nghề hệ B: 2.000.000đ

Cao đẳng nghề: 2.475.000đ

2 Nghề Cắt gọt kim loại

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A : 660.000đ

Trungcấp nghề hệ B:2.000.000đ

Cao đẳng nghề: 2.475.000 đ
3 Nghề Vân hành cần trục

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12: 750.000 đ

Trungcấp nghề hệ A: 660.000đ

Trungcấp nghề hệ B: 2.000.000đ

Cao đẳng nghề: 2.475.000 đ
4 Nghề Kỹ thuật lắp đặt Điện và ĐK trong Công nghiệp

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A: 660.000đ

Trungcấp nghề hệ B: 1.834.000đ

Cao đẳng nghề: 2.2 00.000đ
5 Nghề Sửa chữa Điện

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A: 660.000 đ

Trungcấp nghề hệ B: 1.834.000đ

:Cao đẳng nghề : 2.200.000đ
6 Nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A: 660.000đ

Trungcấp nghề hệ B:1.834.000đ

Cao đẳng nghề:2.200.000 đ
7 Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A: 660.000đ

Trungcấp nghề hệ B:1.834.000đ

Cao đẳng nghề:2.200.000đ
8 Nghề Lắp đặt ống công nghệ

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A: 660.000 đ

Trungcấp nghề hệ B: 1.834.000đ

Cao đẳng nghề: 2.200.000đ
9 Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000 đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ A: 660.000 đ

Trungcấp nghề hệ B: 1.834.000đ

Cao đẳng nghề: 2.200.000 đ
10 Nghề Công nghệ thông tin

Học phí THCS đến lớp 12 : 1.500.000 đ

Học xong 12/12: 750.000đ

Trungcấp nghề hệ B: 660.000 đ

Trungcấp nghề hệ A: 1.834.000đ

Cao đẳng nghề: 2.200.000 đ

- Học phí bổ túc chương trình văn hoá thu 01 lần
- Học phí học nghề thu theo học kỳ: Mỗi khoá = 03 học kỳ

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
- Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2008 đến 31/8/2008 tại các địa điểm:
+ Cơ sở I: Đường Lê Hồng Phong- P. Đông Thành- TP Ninh bình.
Điện thoại: 030.874.119 - 0912 043 072 - 0912 129 708
+ Cơ sở II: Khu phố 7- P. Ba Đình - TX Bỉm Sơn- Thanh hoá
Điện thoại: 0373.825.381- 0904 605 272
- Học sinh- sinh viên nhập học ngày 10+ 11+ 12/9/ 2008
- Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký học nghề: 20.000,đ/1bộ ( Nộp khi đăng ký học)
- Wetside: Caodang-LILAMA1.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG