Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

+Tên gọi: Đảng bộ Trường cao đẳng nghề LILAMA -1. ( Trực thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình )
+ Cơ quan lãnh đạo: BCH Đảng bộ trường cao đẳng nghề LILAMA-1.
Danh sách BCH đảng uỷ khoá XII nhiệm kỳ 2005-2010

1. Đ/c Hoàng Công Thi : Bí thư đảng uỷ.
2. Đ/c Nguyễn Đăng Sỹ : Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Lâm : Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.
4. Đ/c Nguyễn Xuân Trường: Đảng uỷ viên, UV UBKT Đảng uỷ.
5. Đ/c Lê Văn Dân: Đảng uỷ viên.
6. Đ/c Vũ Minh Nhiên: Đảng uỷ viên.
7. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng: Đảng uỷ viên.

+ Cơ quan thường trực: Văn phòng Đảng uỷ
+ Chị bộ trực thuộc:
1. Chi bộ khối đào tạo : Bí thư đ/c Trần Đức Thanh.
2. Chi bộ khối hành chính vật tư: Bí thư đ/c Nguyễn Tiến Lâm.
3. Chi bộ khối tổ chức tài vụ: Bí thư đ/c Nguyễn Xuân Trường
4. Chi bộ cơ sở 2: Bí thư đ/c Vũ Ngọc Thuấn.
5. Chi bộ học sinh: Bí thư đ/c Vũ Ngọc Xuân

+ Tổng số : 54 Đảng viên.
+ Đảng bộ nhà trường 7 năm liền được Thành uỷ công nhân tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.