Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE


1. Trung tâm đào tạo lái xe– Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1

    Diện tích 49.327m2 đặt tại Thanh Hoá.
 

2. Giám đốc trung tâm: Nguyễn Hồng Sơn

Điện thoại: 0938829747

3. Chức năng nhiệm vụ:
- Tổ chức đào tạo nghề cho số học sinh tại cơ sở 2 theo quy định hiện hành
- Quản lý, sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ văn phòng, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của cơ sở
- Đào tạo lái xe ô tô B1,B2,C
 

4. Tuyển Sinh

Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 thông báo tuyển sinh lái xe ô tô các hạng B1,B2,C, cụ thể như  sau:
a. Đối tượng: 
- Học lái xe hạng B1, B2: là công dân có đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để học tập.
- Học lái xe hạng C: là công dân có đủ 21 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để học tập.
b. Thời gian học:
- Học lái xe hạng B1, B2:  Thời gian 03 tháng.
- Học lái xe hạng C         : Thời gian 06 tháng.
( Có ưu tiên sắp xếp thời gian học hợp lý cho CB, CNV đang công tác)
c. Hồ sơ lái xe: Theo mẫu của Trung tâm đào tạo lái xe trường Cao đẳng nghềLILAMA-1
d. Học phí toàn khóa học:
- Hạng B1, B2: 5.800.000,đ  ( Năm triệu tám trăm nghìn đồng).
- Hạng C         : 9.200.000,đ ( Chín triệu hai trăm nghìn đồng).
( Đã bao gồm toàn bộ tiền xăng và xe học)
5. Kế hoạch tuyển sinh:
Nhà trường nhận hồ sơ liên tục vào các ngày từ  thứ  2 đến thứ  6 
Tổ chức khai giảng liên tục hàng tháng
Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký học xin liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc liên hệ qua điện thoại:

5. Địa chỉ liên hệ:
- Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn – Tình Thanh Hoá.
- ĐT: 037.825381;                           

- FAX: 037.825014