Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE


1. Trung tâm đào tạo lái xe– Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1

    Diện tích 49.327m2 đặt tại Thanh Hoá.
 

2. Tổng số GV:
- Giám đốc trung tâm: Nguyễn Hồng Sơn - Điện thoại: 0938829747

 

3. Chức năng nhiệm vụ:
- Tổ chức đào tạo nghề cho số học sinh tại cơ sở 2 theo quy định hiện hành
- Quản lý, sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ văn phòng, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của cơ sở
- Đào tạo lái xe ô tô
 

4. Địa chỉ liên hệ:
- Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn – Tình Thanh Hoá.
- ĐT: 037.825381;                           

- FAX: 037.825014