Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

Lịch sử truyền thống nhà trường

Chức năng nhiệm vụ quy mô đào tạo
Tổ chức bộ máy
Cơ sở vật chất ký thuật

 

TOÀN CẢNH NHÀ TRƯỜNG

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT KÝ THUẬT

 

Cơ sở vật chất kỹ thuật của trường phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật và công nghệ và sinh hoạt được củng cố đa dạng, đồng bộ và ngày càng theo hướng chuẩn hoá.

- 60 phòng học đạt tiêu chuẩn

- 02 phòng thí nghiệm của nghề Điện và tự động hoá, thí nghiệm cơ khí, và 17 xưởng thực hành

- 03 ký túc cao tầng sạch đẹp với khuôn viên thoáng mát, nhà câu lạc bộ, khu văn hoá, thể thao...