×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Tin tức - sự kiện

Kế hoạch thực hiện... 07/01/2022 02:53 956 lượt xem
Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021

 Trường Cao đẳng nghề LILAMA1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 920/QĐ-LILAMA1-TH ngày 15 tháng 12 năm 2021

của Hiệu trưởng nhà trường)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống khủng bố và các quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm tăng cường khả năng đáp ứng của đơn vị trong Ngành Xây dựng khi xảy ra tình trạng khủng bố.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, giáo viên, và học sinh - sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống khủng bố. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khủng bố xảy ra tại đơn vị và địa bàn.

2. Yêu cầu

Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống khủng bố, phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg, ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban phòng, chống khủng bố Quốc gia các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống khủng bố.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác phổ biến, quán triệt và phòng, ngừa khủng bố

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12/6/2013; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; Các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; Thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng để chủ động nắm bắt tình hình, các phương án xử lý tình huống khi có hoạt động khủng bố xảy ra;

- Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên về công tác phòng, chống khủng bố của Đảng và Nhà nước; Định hướng kịp thời, không để các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng hoặc có cơ hội thực hiện các hoạt động khủng bố;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên nhà trường về công tác phòng, chống khủng bố và các nhiệm vụ cần thiết sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khủng bố xảy ra.

2. Nhận diện các tình huống khủng bố có thể xảy ra

- Xuất hiện vật thể nghi là bom, mìn, vũ khí hoặc chất nổ do đối tượng khủng bố gửi đến nhà trường hoặc cài đặt trong khu vực trường;

- Xuất hiện bưu phẩm, bưu kiện không rõ tên người gửi nghi chứa các chất độc, vi rút truyền nhiễm nguy hiểm;

- Đối tượng khủng bố khống chế, bắt giữ con người, có thể là cán bộ, viên chức hoặc học sinh, sinh viên nhà trường;

- Xảy ra các vụ nổ, vụ cháy trong khu vực trường do hoạt động khủng bố;

- Đối tượng khủng bố sử dụng vũ khí, vật liệu gây nổ, gây cháy để đe dọa tính mạng, sức khỏe cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên của nhà trường;

- Đối tượng khủng bố có hành vi đe dọa hoặc phá hoại tài sản, phương tiện của nhà trường.

3. Công tác phối hợp trong phòng, chống khủng bố

- Khi nhận được thông tin về hoạt động khủng bố hoặc nghi ngờ tình huống khủng bố có thể xảy ra tại trường, cần báo cáo với cơ quan Công an, quân đội; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp trên để phối hợp xử lý và tiến hành các biện pháp khẩn cấp chống khủng bố nhằm ngăn chặn, loại trừ và hạn chế tối đa tác hại của hành vi khủng bố gây ra.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ an toàn tính mạng cho con người và tài sản của nhà trường.

 

 

4. Các nhiệm vụ cụ thể

- Tăng cường công tác quản lý giáo dục đào tạo về an ninh trật tự, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và cơ sở vật chất của nhà trường; Nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên, kịp thời loại trừ những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hoạt động khủng bố;

- Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp huấn luyện, diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Thực hiện phân công bảo vệ trực 24/24 tại đơn vị, nhất là các dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ, tết;

- Khuyến khích việc tố giác, ngăn chặn các hành vi và cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động khủng bố;

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Khi xảy ra cháy, nổ phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng dập tắt cháy nổ, bảo vệ an toàn về người và tài sản của nhà trường;

- Phòng Kế hoạch - Đào tạo lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Kế hoạch này và công tác phòng, chống khủng bố cho học sinh, sinh viên nhà trường trên các phương tiện thông tin và trong các buổi sinh hoạt hoặc chào cờ định kỳ;

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống khủng bố đối với công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống khủng bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng/ Phụ trách các đơn vị trực thuộc trường triển khai Kế hoạch này đến toàn thể Cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động thực hiện công tác phòng, chống khủng bố và đảm bảo an ninh trong đơn vị mình;

2. Phòng Tổng hợp theo dõi việc thực hiện Kế hoạch và thông tin, báo cáo theo quy định về Thanh tra - Bộ Xây dựng;

3. Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm dự toán kinh phí và bảo đảm kinh phí chi cho công tác phòng, chống khủng bố khi có yêu cầu của cấp trên.

4. Phòng Kế hoạch - Đào tạo đăng tải công khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 trên website của trường (Địa chỉ: Caodang-Lilama1.edu.vn);

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu cần bổ sung, sửa đổi đề nghị các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu (Qua phòng Tổng hợp) để được chỉnh sửa kịp thời./.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                           (đã ký)

                                                                                                      Phạm Duy Bảy

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn