Warning: Division by zero in C:\Domains\caodang-lilama1.edu.vn\httpdocs\index.php on line 40
×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa cơ giới - Lắp máy
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe oto
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Tài chính công khai

Kinh phí hoạt động thường... 05/08/2018 02:46 476 lượt xem
Bài viết mới hơn

Kinh phí nhà trưởng sẽ được cấp trong năm 

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Nội dung

Tổng số kinh phí

1

QĐ 1280/QĐ-BXD ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc giao dự toán thu, chi NSNN (đợt 1)

15.100.000

1.1

Kinh phí tự chủ

-

Kinh phí hoạt động bộ máy

11.100.000

-

Kinh phí miễn, giảm học phí theo NĐ 86

1.000.000

1.2

Kinh phí không tự chủ

 

-

Kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất (trang thiết bị đào tạo)

3.000.000

2

QĐ 604/QĐ-BXD ngày 14/5/2018 về việc Giao dự toán chi NSNN năm 2018 (đợt 3)

200.000

2.1

Kinh phí không tự chủ

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

200.000

 

TỔNG CỘNG

15.300.000

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn