×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa cơ giới - Lắp máy
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe oto
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Thông báo

Tuyển dụng viên chức... 27/11/2020 07:44 531 lượt xem
Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 1

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  629/TB-LILAMA1-TH

               Ninh Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức năm 2020

 

          Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường theo yêu cầu công việc và vị trí việc làm. Theo văn bản số: 4879/BXD-TCCB, ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng giao cho Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 tổ chức tuyển dụng viên chức.

          Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 thông báo về kế hoạch tuyển dụng năm 2020 như sau:

I. Vị trí tuyển dụng:

TT

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Giáo viên nghề Điện, Điện lạnh

 

2

Giáo viên nghề Ống công nghệ

 

3

Kế toán

 

II. Hình thức tuyển dụng:

          Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển.

III. Đối tượng đăng ký xét tuyển:

          Người đăng ký xét tuyển viên chức tại trường Cao đẳng nghề LILAMA1 phải có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm; chức danh dự tuyển, đảm bảo các điều kiện tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của trường Cao đẳng nghề LILAMA1.

IV. Điều kiện và thủ tục xét tuyển:

1. Điều kiện chung:

          Người đăng ký dự tuyển có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm và có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:

          * Có phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

          * Đối với giáo viên nghề Điện, Điện lạnh:

            - Giáo viên nghề Điện tốt nghiệp Đại học trở lên;

            - Giáo viên nghề Điện lạnh tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

            - Ưu tiên bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và có kinh nghiệm nghề nghiệp.

          * Đối với giáo viên nghề Ống:

          - Ưu tiên thợ có kỹ năng nghề bậc cao hướng dẫn thực hành nghề ống; thâm niên, kinh nghiệm nghề ống.

          * Đối với vị trí Kế toán:

            - Tốt nghiệp đại học: Hệ chính quy; bằng khá, giỏi; chuyên ngành kế toán hoặc phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng;

            - Ưu tiên người có thâm niên, kinh nghiệm nghề nghiệp.

          * Yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ:

          - Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

          - Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

          * Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

          + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

          + Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể:

          - Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước; Vị trí tuyển dụng theo yêu cầu cụ thể của Trường Cao đẳng nghề LILAMA1.

          - Đạt yêu cầu khi qua phỏng vấn, kiểm tra nghề nghiệp tại trường.

3. Về thủ tục, hồ sơ tuyển dụng:

          Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

          Lưu ý:

          - Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hơp giả mạo, khai man hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

          - Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí việc làm cần tuyển của nhà trường. Nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong nhà trường sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

          - Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

4. Nội dung cụ thể:

            - Chế độ, quyền lợi: Theo chế độ hiện hành.

            - Địa điểm làm việc: Tại các cơ sở đào tạo của trường.

            - Nộp hồ sơ tuyển dụng tại: Phòng Tổng hợp - Trường Cao đẳng nghề LILAMA1

            Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

          - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/10/2020.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Duy Bảy

                                                                    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn