×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa cơ giới - Lắp máy
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe oto
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Thông báo

Thông báo đi làm và đi... 24/04/2020 02:38 135 lượt xem
Bài viết cũ hơn

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA1

 

Số 199TB/TLLM1-KHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

          Kính gửi: Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục ngăn chặn xâm nhập và lây lan của dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng cho cấn bộ, giáo viên, công nhân viên, HSSV và xã hội.Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 báo kế hoạch như sau:

- Học sinh, sinh viên tại trường và các Trung tâm học tập từ ngày 4/5/2020

- Cán bộ, giáo viên đi làm từ ngày 24/4/2019 để vệ sinh nơi làm việc và thực hiện các công việc chuyên môn.

- Tiếp tục dạy online, môn Anh văn cho các lớp đào tạo theo chương trình CHLB Đức.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn